Vytisknout

Strážnice

3. – 4. 11. 2010 

1. Uvítání přítomných, představení hostů a nových účastníků - viz prezenční listina

Program jednání – Dr. Sehnal, Ing. Fialová
Aktualizace adresáře škol – Dr. Vašáková připraví na příští asociaci upravený návrh studijních oborů
ke korekci a příp. doplnění

2. Informace o aktivitách asociace od minulého zasedání – Dr. Sehnal

3. Logo asociace – ak.mal Gemrot, ak.mal Jareš VŠVH

Hodnotící pětičlenná komise vybrala z užšího výběru šesti prací návrh VŠVH /získal 2 hlasy, ostatní po jednom/ 
Po posouzení dvou variant vítězného návrhu vybrána varianta 2 / pro 15 škol/
Závěr: VŠVH vítěznou variantu dopracuje dle připomínek, 
řešení posoudí zvolená skupina výtvarníků / ak.mal.Kočvar, ak.mal.Luffer, ak.mal.Jareš, ak.mal.Musilová,
MgA. Jančíková / do konce prosince 2010

4. Národní cena za studentský design – dr.Brůža, UVU ČR

Závěry:

5. Maturitní zkoušky 2011 – dr.Sehnal

Závěr: dr.Sehnal pověřen zpracováním stanoviska ministru školství /Dobeš/ a Cermatu /Zelený/

6. Standard profilové části maturitní zkoušky z DVK – Mgr.Czumalová

Obrazový materiál rozeslán, ale další vývoj práce ustrnul.
Závěr: Mgr.Czumalová /VOŠTŘ/ připraví k posouzení celý komplet do konce roku 2010

7. Soutěže

A/ Figura Český Krumlov – Ing. Roušalová

Závěr: Ing Roušalová zašle příští týden kolekci Mgr.Dušákovi
optimální ukončit do 14.1.2011 ?

B/ Svatá Anežka česká – Mgr.Mádlová, Ing.Moravec
Soutěž k 800. výročí narození české světice vyhlásila SPŠ kamenická a sochařská v Hořicích z iniciativy prof.Piťhy.

8. Další povolování uměleckých oborů na neuměleckých školách – Dr.Sehnal

9. Přijetí za řádného člena asociace

SOŠ oděvní a SOU Strážnice byla tajnou volbou přijata za řádného člena asociace /pro 13 škol, proti 3/

10. Různé

11. Jarní zasedání

30. a 31. 3. 2011 Velké Opatovice

 

Jan Sehnal
předseda

Zapsal: Kořínek