Republiková soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších
odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory se koná v Ostravě

Více informací zde

Přihlášky do soutěže a ostatní dokumenty najdete zde