Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze Vás srdečně zve na 45. zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky, které se koná 14. a 15. března 2019 v budově grafické školy, Praha 1, Hellichova 22

27. ročník soutěže Studentský design 2017 se koná pod záštitou náměstka ministryně školství a člena vlády prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové

5. - 6. 4. 2017 se bude konat 41. Zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel

1. školní/základní kolo

celostátní soutěžní přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory

STUDENTSKÝ DESIGN 2017

 8. - 9. 11. 2016 se bude konat 40. Zasedání Asociace vyšších a středních odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory ČR

Republiková soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších
odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82)