Studentský design 2017
Designblok - Studentský design 2014

Designblok - Studentský design

Praha, Česká spořitelna

V rámci Designbloku 2014 probíhá výstava Studentského designu v prostorách Stavební spořitelny České spořitelny, Vinohradská 180, Praha 3. Výstavu pořádá Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory, VOŠ a SUŠ Václava Hollara v Praze a Soukromá uměleckoprůmyslová škola Zámeček v Plzni. Výstava končí 31.10.2014 

Plzeň Zámeček 2014

Lysá 2013

Střední škola oděvního a grafického designu Lysá nad Labem se stala ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 hostitelem zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR. Z kapacitních důvodů škola využila služeb CMC hotelu v Čelákovicích, který účastníkům poskytl nejen ubytování a stravování, ale také příjemné kongresové prostory pro jednání Asociace.
Součástí programu byla mj. návštěva sídelního města školy – Lysé nad Labem, konkrétně komentovaná procházka barokní zámeckou zahradou, návštěva kaple a zámeckých interiérů, pro veřejnost běžně nepřístupných, s fascinující freskovou výmalbou.
Následovala prohlídka jednotlivých objektů školy, tedy budovy teoretického vyučování, městských ateliérů a hlavně rozlehlých oděvních a grafických ateliérů a dílen, kde hosté zhlédli nejen veškeré výukové prostory s příslušným technickým a přístrojovým vybavením, ale také množství výtvarných prací žáků všech ročníků a oborů (grafický design, modelářství a návrhářství oděvů, design interiéru a bytových doplňků). Hosté se zájmem vstoupili i do probíhajících hodin grafické návrhové tvorby, figurální kresby či do praktických cvičení grafiků a oděvních designérek. Večerní módní přehlídka žáků završila úspěšnou prezentaci Střední školy oděvního a grafického designu Lysá nad Labem, která byla po čtyřletém statusu hosta potvrzena jako stálý člen Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR.

PhDr. Vlasta Kočová, zástupkyně ředitelky Střední školy oděvního a grafického designu Lysá nad Labem

Studentský design 2014

Studentský design 2014

Opava 2013

PŘEHLÍDKA PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL S UMĚLECKÝMI A UMĚLECKOŘEMESLNÝMI OBORY ČR (KÓD OBORU 82) – STUDENTSKÝ DESIGN, SŠPU OPAVA 2013

SLOŽENÍ POROTY
Porota pracovala ve složení akad. mal. Marcela Čapkovičová (SŠUD,SM a VOŠ Brno), obory oděvního designu; MgA. Josef Divín (SUPŠ a OU Valašské Meziříčí), obory skla a světelných objektů; MgA. Ladislav Jezbera (SUPŠ, Hradec Králové), obory produktového designu; Mgr. Daniel Klose (SŠPU Opava), zástupce nositele grantu MŠMT; akad. mal. Zbyněk Kočvar (SPŠ a VOŠ, Praha, Helichova), obory grafického designu; Ing. arch. Lubomír Končinský, předseda poroty (SUPŠ a VOŠ, Praha, Žižkov), obory designu nábytku; PaedDr. Jiří Novotný (SPŠ Bechyně), obory keramiky; MgA. Jan Šajbidor (VOŠ a SUPŠ, Praha, Hollarova), obory komunikačních technologií a akad. mal. Ondřej Šmerda (SŠ - OG Lysá nad Labem), obory grafického designu.

STATISTIKA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY
Práce žáků SŠ: 116 Práce studentů VOŠ: 16 Počet týmových prací: 7 Zahraniční účastník studující na české škole: 1 (Slovensko)
SŠ podle ročníků: 1. – jedna práce, 2. – jedenáct prací, 3. – dvacet čtyři prací, 4. – osmdesát prací VOŠ podle ročníků: 1. – dvě práce, 2. – pět prací, 3. – devět prací

Studentký design 2013

Výstava výsledků soutěžní přehlídky studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR "Studentský design" je důstojnou součástí DESIGNBLOKU 2013.

Turnov 2012

Asociace Turnov 2012

Figura 2012

Figura 12 Český Krumlov

Uherské Hradiště 2012

Studentský design Uherské Hradiště 2012

Hradec Králové 2011

Asociace Hradec Králové 2011

Opatovice 2011

Asociace Opatovice 2011