Republiková soutěžní přehlídka prací žáků a studentů středních a vyšších
odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82)