27. ročník soutěže Studentský design 2017 se koná pod záštitou náměstka ministryně školství a člena vlády prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc. a radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropských fondů Ing. Mgr. Ireny Ropkové

anotace

Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žaků a studentů středních a vyšších odborných škol s  výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Této soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit žáci a studenti studující na území ČR bez ohledu na státní příslušnost a absolventi, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo v roce 2016. Soutěž je dvoustupňová, v prvním základním kole jednotlivé školy vybírají a nominují studentská díla, která přihlásí do celostátního/ústředního kola. Soutěží se v pěti základních kategoriích: Produktový design; Grafický design; Multimediální tvorba; Oděv – textil – obuv; Sklo. Oceňuje se zejména funkčnost propojení autorské ideje a její realizace, a to jak po stránce výtvarné, tak technického provedení. Práce v jednotlivých kategoriích hodnotí jmenovaní porotci.
Všechny nominované studentské práce budou zpřístupněny veřejnosti od čtvrtka 9. 3. 2017 v Galerii kritiků, PALÁC ADRIA, Praha 1. do úterý 4. 4. 2017 včetně (pro účastníky jednání Asociace do 5. 4. 2017) a poté 30 nejlepších prací se účastní podzimní přehlídky Designblok v Praze. Exponáty budou publikovány v tištěné podobě ve formě bulletinu/brožury a ke zhlédnutí na webových stránkách všech zúčastněných škol.

harmonogram

Prosinec  2017 - Základní kola na jednotlivých školách – nominace soutěžních prací
Leden 2018 – Vyhlášení ústředního kola soutěžní přehlídky (rozeslání propozic, manuál, přihlášky)
Do 15. 3. 2018 - Zasílání soutěžních prací
19. – 22. 3. 2018 – Instalace výstavy soutěžních prací
23. 3. 2018 – Hodnocení soutěžních prací odbornou komisí
26. 3. – 12. 4. 2018 – Výstava Studentský design
26. 3. 2018 – Slavnostní vernisáž
12. – 13. 4. 2018 – Zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR – Vyhlášení Grand Prix
13. 4. 2018 – Deinstalace výstavy, odvoz vystavených prací
Říjen 2018 – Prezentace vybraných prací v rámci přehlídky Designblok


Práce pro STUDENTSKÝ DESIGN 2018 budou přihlašovány v těchto 5 kategoriích:


1. PRODUKTOVÝ DESIGN (PD) - nábytek (Ná);  - tvarování strojů a nástrojů (Tv); - hračky, loutky (Hr); - hudební nástroje (Hn); - interiérová tvorba a výstavnictví (In); - keramika, porcelán (Ke); - šperk (Šp); obalový design (Ob)

2. GRAFICKÝ DESIGN (GD) - grafický design (Gd), - knihy (Kn); - písmo (Pí)
 – ilustrace (Is); - vizuální styl (Vs)

3. ODĚV-TEXTIL- OBUV (OTO) - oděv (Od); - textil (Te); - módní doplňky (Md); - obuv (Ob)

4. SKLO (SK) - sklo (Sk)

5. MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (MUT) – animace (An); - webové stránky (Web)
 - počítačové hry; - audiovizuální práce (Avp)

ke stažení