Program jednání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory

 

Český Krumlov

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České

 

12. 4. – 13. 4. 2018

 

12. 4. 2018

 1.  Zahájení jednání – Ing. Martin Busta
 2. Přivítání hostů Mgr. Marta Stará (MŠMT), Mgr. Blanka Vážná (NUV), Mgr. Mrázek (NUV) – ak. mal. B. Gemrot

  omluveni: paní ředitelka Chvojková (Praha), paní ředitelka Rulcová (Turnov), pan ředitel Ivo Kurz (Hodonín – zastupuje pan MgA. P. Žůrek)
 3. Zpráva o činnosti – ak. mal. B. Gemrot
 4. Financování regionálního školství – Mgr. Marta Stará (MŠMT)
 5. Víceoborové třídy – Mgr. Marta Stará (MŠMT)
 6. RVP – Mgr. B. Vážná

13. 4. 2018

 1. Změna specifikace oboru 82-41-M-16 Kamenosochařství – Ing. Martin Busta
 2. Studentský design – vyhodnocení, připomínky, pražská prezentace (Design blok)
 3. Návrh nositele grantu pro další období (studentský design)
 4. Asociační rada (volena na 3 roky) je třeba na příští asociaci opět zvolit
 5. Internetové stránky – připomínky + souhlasy GDPR
 6. Poděkování za organizaci Studentského designu
 7. Různé