V Karlových Varech

21. a 22.10. 2021

 

Zápis z jednání ke stažení ZDE.

 

21.10.

1. M.Šlechtová, B.Gemrot

prezentace a uvítání jednotlivých ředitelů a hostů - (MŠMT Mgr. Marta Stará)

noví ředitelé :_SŠ umění a designu a VOŠ Brno – Mgr. Petra Černínová,

VOŠ oděvního návrhářství a SPŠ oděvníPraha 7 – Ing. M. Tělecká

B.Gemrot

Informace o činnosti v době distančního vzdělávání.

Hodnocení zavádění nového financování PH Max.

Problematika praktického vyučování v době uzavření škol.

Uvítání účastníků zasedání primátorem Karlových Varů

2. M.Stará

Seznámení – prezentace příprav nového RVP pro naše obory. Prezentace bude poslána jednotlivým školám.

Vznik jednotlivých přípravných skupin.

2. B.Gemrot

Termíny talentových zkoušek – problémy s oznámením přijatým studentům (dlouhý čas mezi TZ a vyhlášením)

Návrh zrušení zápisových lístků, nebo elektronická forma.

3. M.Stará

VOŠ – novela vyhlášky 10

Dr. Krieg skončil na MŠMT, bude nový způsob akreditačních komisí. Nový gestor Lucie Svobodová.

Termíny zasedání akreditační komise – únor, duben, září, listopad.

4.  B. Gemrot

Informace o stavu podpory soutěží ze strany MŠMT – Studentský design, Figura, Oscar.

 

22.10.

 

1.       M. Busta - informace o soutěži Figura

2.       M .Mikolášek – informace o problematice slučování funkcí u MZ na našich školách

3.       Volba vedení asociace

funkční období od 22.10.2021 – do 22.10. 2024

Zvolení :           předseda B.Gemrot -  19 hlasů  pro

 I. Hýblová             19 hlasů  pro

M. Mikolášek        19 hlasů  pro

M. Busta                 19 hlasů  pro

4.  Ukončení zasedání, příští zasedán asociace se bude konat na jaře v Prostějově.

 

 

zapsal: B.Gemrot