V Prostějově

30. a 31.3. 2022

 

Zápis z jednání ke stažení ZDE.

 

Středa 30. března

 Akad. mal. Bohumír Gemrot, předseda Asociace - úvodní slovo, přivítání

 • Informace o zákonu o pedagogických pracovnících a RVP
 • Informace o přijímání zahraničních studentů
 • Soutěže (studentský design)
 • Přijímací řízení
 • ČŠI

Ing. Bc. Blanka Čechová, ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov – uvítání

 • Seznámení s programem Asociace

Mgr. Marta Stará, host za MŠMT Praha

 • Téma přijímací řízení, termíny talentových zkoušek (leden – komunikace s konzervatořemi?), vydávání rozhodnutí o ne/přijetí, vyhlášení výsledků talentové zkoušky, výsledky 5.2.!, zápisové lístky, vhodné navrhnout změnu vyhlášky od příštího školního roku
 • Diskuze:

a) zápisové lístky, autoremedura, přechod odpovědnosti na KÚ – odvolání, zákon o správním řízení v dubnu bude uzákoněn – nyní je už na webu MŠMT

b) nové poradní orgány, rada pro odborné vzdělávání SŠ a VOŠ, národní rada pro kvalifikace, přijímání ke SŠ vzdělávání – Mgr. Stará rozešle e-maily s novinkami

c) LEX Ukrajina – ustanovit podmínky pro začlenění do našeho škol. Programu, vzdělávání pouze v českém jazyce, do kapacit se mohli dostat, do konce března 2023 musí mít vízum, přijímací řízení se  posouvá – nová pravidla pro cizince

d) děti od 14 let i lékař pro dospělé nejen pediatr, VUT vyvinulo překladač, kvalitnější než Google, spolupráce v hodnocení s metodikem

e) připravuje se LEX Ukrajina 2

f) dotaz z publika – zda je možnost navýšit kapacitu tříd?? Odpověď: ano je, až na počet 34 žáků

g) šablony směřující na doučování (adaptační skupiny)

h) dotaz z publika – příspěvek na ubytování a stravování? Odpověď: zřizovatel nebo neziskové organizace

VOŠ – prakticky zaměřené vzdělávání

 • Akreditace v papírové podobě – NE
 • Tvoření skupin i mimo oborově a ročníkově – minimální průměrný počet skupin!

Pan předseda Gemrot dává kolovat seznam účastníků, zda neproběhly změny v účastnících a v kontaktech.

Ing. Radek Blahák

 • Zkušenost s ČŠI – dopis, jako reakce na slova ČŠI „že neumíme učit“
 • ČŠI hodnotící charakter, 5-6 lidí ve škole, bez ZV, kladen důraz na žáky se spec. požadavky, hodnotily didaktické závěry, střet zájmů – stáž u pana ředitele, kolega – kamarád ….
 • Nechce být nájemným vrahem ČŠI
 • Prosba o jednání a řešení těchto problémů mezi Asociací a ČŠI

Mgr. Marta Stará, MŠMT

 • Potřeba řešit tuto problematiku mezi ČŠI a MŠMT
 • VOŠ – vydání rozhodnutí o přijetí až po tom, co má dítě hotové maturitní vysvědčení
 • Podpisy + razítka na dokumentech k přijímacímu řízení
 • Informovat o problémech s ČŠI – MŠMT
 • Pozor na Smlouvu o odborné praxi – p. Blahák má dokument – rozešle ho e-mailem
 • Kontrola dokumentů na MŠMT, aby měly veškeré náležitosti
 • Instituce chtějí svoje vlastní smlouvy – vyhláška č. 13 – uzavírá škola se zaměstnavatelem – naše smlouvy!!

Přestávka

Přehlídka SŠDAM 1. část

Ing. Bc. Blanka Čechová přivítala hosta – uvolněný člen Rady Olomouckého kraje za oblast školství

RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D.

Téma RVP:

 • Nový od 6. ročníků ZŠ
 • Odborná možná dříve
 • Téma – matematika
 • NPI – píší RVP
 • Slučování funkcí u maturitní zkoušky
 • Vedoucí – u MZ – nominace jako místopředseda
 • Novela vyhlášky viz KV
 • MŠMT řeší – v legislativním plánu
 • Otázka oborů, kde je více zaměření
 • MŠMT bude řešit společně s Asociací
 • 2. čtvrtletí tohoto roku vzniknou pracovní skupiny
 • Od 1. 9. 2022 aktualizované RVP – část

Přehlídka SŠDAM 2. část

Úvodní slova Ing. Bc. Blanka Čechová

 • Představení oboru MT – Mgr. Jakub Vašíček
 • Představení oboru MN – Bc. Radka Kosková, Bbus., DiS.
 • Představení oboru UM – Mgr. Lubomír Otisk

Oběd

Prohlídka školy

Exkurze - Městské divadlo Prostějov

Večeře a neformální jednání v restauraci U Chmelů

 

Čtvrtek 31. března

Úvod – seznámení s programem dne.

 

Paní ředitelka Hýblová – téma přijímací řízení

a) bude zasláno e-mailem všem členům Asociace

b) vzor protokolu o nahlížení do spisu

c) odvolání - uzavření spisu – uvést ke dni – uzavřít spis

d) autoremedura

e) aktualizace 2011 – zdravotnické způsobilosti

 

Pan předseda Gemrot vyzval pana Mgr. Martina Mikoláška, aby informoval o soutěži Oskar Ostrava

 • Soutěžní bienále malby pro SŠ a VŠ
 • Přihlašují se pouze školní díla do 30.9.2022
 • Listopad 2022 rozhodně pětičlenná komise
 • Přelom listopad/prosinec výstava a vybraných prací (NDM)
 • Propozice – max 5 prací – 2020 – 2022, papír 100 x 70 cm, plátno celkem 150 cm
 • Účast Jana Formanová, Mgr. Jan Kudrna
 • Katalog Figurama – objevují se tam práce z Ostravy
 • Mezinárodní spolupráce

Info mimo – hlavní pedagog odborného vzdělání – do vysvědčení – snaha o sloučení = legislativně

Do diskuze vstoupil Ing. Martin Busta – informace o průběhu žádosti o finanční grant na soutěže.

Pan předseda Gemrot informoval:

 •  Oskar Ostrava, Studentský design, Figura budou mít peníze od státu – toto bylo projednáváno před Covidem – pozastaveno
 • Talentové zkoušky – dopis rodičům o ne/splnění – tj. zbytečný úkon
 • Snahy: o 1 dopis, zkrátit lhůtu, problém řešit s ohledem na konzervatoře, řešit s p. Klezlou, podpora lednových termínů, problematika zápisových lístků, odvolání ke KÚ!!
 • Informovat o problematice ČŠI, MŠMT

Pan Tomáš Klesl, Železný Brod

 •  Studentský design ANO
 • Hledají prostory (DEPRES)
 • Termín jaro 2023
 • Rozpočet MŠMT – neexistuje
 • Finance z příspěvků za práce – Kč 1000 za 1 kus
 • Dvoufázové kolo – kvůli ministerskému grantu
 • Do 120 prací
 • Poslední jaro 2019 a v KV – pošle pan T. Klesl podklady a informace
 • Finanční prostředky žádat na KÚ, u soukromníků atd.
 • Návaznost s Design Blokem (oceněné práce)

Ing. Bc. Blanka Čechová – přivítání hosta náměstka primátora města Prostějova PaedDr. Jana Krchňavého

Pan předseda Gemrot – informace

 • Institut interier designerů – záštita našich deignerů

Informace z publika

 • Etický kodex, aby nebyli v oboru „samozvanci“
 • Kodex může všem přeposlat
 • Bylo by vhodné řešit na příštím zasedání Asociace na podzim
 • Vhodné na příští Asociaci vizitky – navzájem se seznámit po personálních změnách

Termín konání příští Asociace – přelom října/listopadu ve Světlé nad Sázavou

Posledním bodem čtvrtečního programu ne/přijetí SŠDAM do Asociace

 • Vedení školy a vedoucí ateliéru opouští sál
 • Hlasování
 • SŠDAM jednohlasně přijata za člena Asociace

Ing. Bc. Blanka Čechová

 • Poděkování
 • Informace pro zájemce k exkurzi do Palírny U Zeleného stromu
 • Rozloučení a ukončení 48. zasedání Asociace

 

 

Zapsala: Mgr. Dagmar Vykopalová


Prostějov 31.3.2022