Ve Světlé nad Sázavou

11. a 12.10. 2022

 

Zápis z jednání ke stažení ZDE.

 

Zápis ze 49. zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory České republiky, které se konalo 11.-12.října2022 v Koutech pořádající škola Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

 

Úterý 11. října 2022

ak. mal. Bohumír Gemrot - úvodní slovo, krátké uvítání všech přítomných

Ing. Martin Kubín, ředitel školy ve Světlé nad Sázavou – seznámení s programem

 

 

ak. mal. Bohumír Gemrot

 • Přijímací řízení – způsob, vyhlášení výsledků, ZL, zveřejnění přijetí/nepřijetí – předložen dotaz MŠMT, zatím bez odpovědi
 • Vysvědčení o MZ, ZZ – uvádí se datum poslední zkoušky, žák přestává být žákem školy následující den po tomto datu. Stejně tak ten, který vykonal zkoušku neúspěšně.
 • Zahraniční studenti (UK) – seznámení s náklady jednotlivých krajů, určenou školu, kde probíhá jazykové vzdělávání, vybírá vždy příslušný krajský úřad (https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicky-material-msmt-k-poskytovani-bezplatne-jazykove)
 • Podpora soutěží ze strany MŠMT
  • Studentský design – bez úspěchu, odhlasováno, že členové (i hosté) přispějí 3000Kč prostřednictvím Asociace + účastnický poplatek
  • Některé školy podporu MŠMT získaly, pořádají soutěž v jiném termínu
 • Pan předseda Gemrot dává kolovat seznam účastníků, zda neproběhly změny v účastnících a v kontaktech.
 • Reakce z publika – zajistit aktualizaci webových stránek asociace

 

 

Ing. Zorka Husová + Mgr. Martin Mrázek, NPI

 • Chystané změny v oblasti středního odborného vzdělávání
 • Inovace oborové soustavy a na ně navazující změny v RVP, modulové uspořádání ŠVP
 • Principy inovace a revize – prostupnost, kvalita, flexibilita ve vzdělávání
  • Reakce z publika – některé školy již mají nastaveno
 • Skupiny oborů a následné rozdělení, zaměření – společný základ, aby byla umožněna prostupnost, podklad pro RVP
  • Reakce z publika – je důležité zjistit, příp. zajistit nejprve financování, pak dělat změny (vyžadovat po MŠMT)
  • Připomínky ke skupinám oborů poslat do konce října 2022 p. Gemrotovi, on předá dál

Ing. Martin Kubín představil RNDr. Jana Břížďalu, radního pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikační technologie Kraje Vysočina

RNDr. Jan Břížďala

 • Zdravice a přivítání

Prezentace pořádající školy Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

 • Ing. Martin Kubín, ředitel školy
 • MgA. Milan Krajíček, zástupce ředitele pro výtvarné obory
 • Bc. Eliška Havránková, zástupce pro uměleckořemeslné odborné vzdělávání

Oběd

Přesun autobusy do školy ve Světlé nad Sázavou a do Lipnice nad Sázavou

 • Prohlídka školy
 • Prohlídka odloučeného pracoviště (kováři, kameníci)

Přesun autobusy do Koutů, večeře, neformální jednání

 

Středa 12. října 2022

Ing. Martin Kubín představil Ing. Františka Aubrechta, starostu města Světlá nad Sázavou

 • Zdravice a přivítání, info o spolupráci se školou

ak. mal. Bohumír Gemrot

 • Doplnil organizační informace

Diskuze

 • Inovace oborové soustavy, změny v RVP, zaměření
 • Doplňující dotazy ke škole ve Světlé nad Sázavou
 • Vystoupil p. Pospíšil – kladné hodnocení školy
 • Hodnocení a hlasování o přijetí/nepřijetí školy (bez zástupců školy)
 • Přijata

 

Ukončení a individuální odjezd na exkurzi do firmy BOMMA Světlá nad Sázavou

  

Zapsala Bc. Helena Kotěrová

Světlá nad Sázavou 12.října 2022