Na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Železný Brod

26. a 27.4. 2023

 

Zápis z jednání ke stažení ZDE.

 

Zápis jednání 50. zasedání Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Železný Brod 26.4. – 27.4.

 

 

26.4.

dopolední jednání

Úvodní slovo p. ředitel Mgr. Jan Hásek

Informace o programu

Úvodní slovo předseda B.Gemrot

Informace o stavu jednání na NPI s p. Mrázkem, vyjádření k návrhu rozdělení oborů na našich školách. Vesměs negativní reakce členů. Po zasedání je nutné svolat schůzku se zástupci NPI, i přes pozvání nebyli na jednání přítomni.

Vyhlášení výsledků Studentského designu – prohlídka výstavy

Tural Sadirkhanov

Informace o možnosti spolupráce s firmou Ural a Khan. sro v programu Erasmus plus.

B.Gemrot

Informace o změně vyhlášky č. 25/2022 Sb. – zavedení podpory českého jazyka. Prodloužení platnosti zvláštních pravidel do 31.8. 2024.

Platové poměry nepedagogů ve školách.

Informace o možných změnách maturitních zkoušek.

 

Diskuse

Oběd

 

Odpolední jednání

Schválení záštity institutu interiérových designérů

Diskuse k návrhu rozdělení oborů / negativní stanovisko, míchání názvů oborů a názvů zaměření … /.

 

27.4.

Prohlídka sklářské školy za provozu

Prezentace školy Kateřinky Liberec

hlasování o přijetí do naší asociace – většina pro přijetí, dva se zdrželi, proti přijetí nikdo.

Pořadatel nového ročníku Studentského designu SUPŠ HNN Hradec Králové

 

Podzimní jednání asociace 10.října a 11.října Plzeň