Místa:

Kongresové centrum a hotel Primavera, Plzeň
Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13
Výstavní síň Masné krámy, Plzeň

10. a 11.10. 2023

 

Zápis z jednání ke stažení ZDE.

 

1. den zasedání: úterý 10. 10. 2023, kongresové centrum a hotel Primavera

Hosté:

JUDr. Jaroslava Havlíčková – vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Plzeňského kraje
Vladimír Kroc - náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu 
Mgr. Štěpánka Thérová - vedoucí Oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
Mgr. Barbora Krčmářová, Dis. – oddělení všeobecného vzdělávání MŠMT
ak. mal. Bohumír Gemrot – předseda asociace

Úvodní slovo: Mgr. Soňa Pokrupová – ředitelka ISŠŽ Plzeň

Představení nových ředitelů škol předsedou asociace:

 • Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí
 • Střední škola umění a designu a VOŠ Brno, příspěvková organizace
 • Střední škola designu a módy Prostějov, příspěvková organizace Olomouckého kraje

Informace od pracovnic MŠMT:

 • informace o přijímacím řízení platném od 1. 1. 2024
 • na webových stránkách MŠMT přibyla sekce „Ukončování vzdělávání“
 • „přijímačková“ vyhláška je v mezirezortním připomínkovém řízení 
 • talentové zkoušky vyhlašovány podle původních podmínek
 • veškeré informace týkající se přijímacího řízení v letošním školním roce, včetně informací o TZ, způsobu podávání přihlášek a zveřejňování výsledku jsou zpracovány v prezentaci, která bude všem školám v nejbližších dnech k dispozici, možnost v případě dotazů kontaktovat Oddělení všeobecného v zdělávání MŠMT

Oběd v kongresovém centru a hotelu Primavera

Přesun do prostor budovy ISŠŽ Plzeň ve Škroupově ulici

Prezentace pořádající školy a prohlídka budov školy ve Škroupově 13 a Křimické 3

Přesun autobusy do kongresového centra a hotelu Primavera

Večeře v kongresovém centru a hotelu Primavera

 

2. den zasedání - středa 11. 10. 2023, výstavní síň ZČ galerie

Úvodní slovo: Mgr. Jiří Hlobil

Jednání asociace:
ak. mal. Bohumír Gemrot

 • doplnění a aktualizace kontaktů škol na webových stránkách
 • Studentský design – souhlas s kategoriemi
 • Produktový design
 • Grafický design
 • Oděv, textil, obuv
 • Sklo, keramika, porcelán
 • Fotografická a multimediální tvorba

Ing. Martin Busta

 • úvaha a návrh výběru garantů (škol) pro určitý obor vzdělávání
 • spolupráce jednotlivých oborů s garantem, poté následná spolupráce a předávání návrhů Asociaci
 • snaha získat podporu škol a uměleckých oborů Ministerstvem kultury, školy jako nositelé kulturních tradic – souhlas členů
 • změna Studentského designu – změna koncepce – prezentace nejlepších prací z jednotlivých škol – výstava Praha

Ing. Ivana Hýblová

 • prostudování stanov do příštího jednání, nutná aktualizace
 • inovace oborové soustavy
 • členové Asociace souhlasí, že vedení Asociace zastupuje členy při jednání na Ministerstvu kultury

ak. mal. Bohumír Gemrot

 • platové podmínky nepedagogických pracovníků
 • jiné možnosti uzavírání dohod a smluv
 • Zákon o ochraně oznamovatelů
 • soutěž Oscar – soutěžní kolo – získání soutěžních prací – komise – vyhodnocení v Hradci Králové
 • do 16. 10. 2023 poslat práce na FIGURU
 • příští zasedání Asociace proběhne 9. a 10. 4. 2024 v Hradci Králové

Hlasování o přijetí ISŠŽ Plzeň do Asociace – 27 pro přijetí, 2 proti a 1 se zdržel.

Ukončení zasedání, pro zájemce připravena exkurze do Semlerovy rezidence.

 

Zapsala: Ing. Markéta Mauleová
Plzeň 11. 10. 2023